30 mẫu thiết kế phòng khách lấy cảm hứng từ phong cách sống tinh tế

Sau đây là tập hợp những mẫu phòng khách có chức năng mở – nơi tương tác tuyệt vời giữa bên trong và bên ngoải nhà.  Tất cả các phòng khách đều có cửa sổ rộng, cho phép các chủ nhân có thể trải nghiệm không ranh giới trong nhà, ngoài trời. Hít một hơi thật sâu và chuẩn bị cho một cuộc sống với cảnh vật ly kỳ bên ngoài…Nào bạn hãy cảm nhận và áp dụng nó cho ngôi nhà của mình

amazing-living-rooms-with-view-Freshome29

amazing living rooms with view Freshome23 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome02 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

living room 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome34 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome32 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome31 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome30 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome05 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome15 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome14 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle
amazing living rooms with view Freshome10 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome09 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome07 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome06 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome28 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome26 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome25 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome24 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome22 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome21 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome20 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome18 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome16 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome45 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome43 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

amazing living rooms with view Freshome41 30 Open Floor Plan Living Rooms Inspiring a Sophisticated Lifestyle

 

Bình luận

Bình luận