Danh mục Phong thủy

Phong Thủy – giao điểm giữa 2 nền Kiến trúc và Đô thị học Đông Tây(P.2)

PHẦN B: BẢN LAI DIỆN MỤC Tựa đề của bài tham luận “PHONG THỦY : GIAO ĐIỂM GIỮA HAI NỀN KIẾN

Phong Thủy – giao điểm giữa 2 nền Kiến trúc và Đô thị học Đông Tây

Có một câu ngạn ngữ khắc trên bia đá một đền thờ cổ Ai Cập ghi rằng: “Kiến trúc phải