Danh mục Quản lý dự án

evm earned value management

Phương pháp Earned Value Management (EVM)

Khi dự án đang được thực hiện, là PM, bạn luôn phải biết những thông tin như: tiến độ và chi phí

7-loi-xay-dung

7 Nguyên nhân dẫn đến thất bại của dự án

Năm 1994, Standish Group (www.standishgroup.com) đã tiến hành thống kê và chỉ ra rằng thực tế có tới 83% của