Giám sát thi công

BẢNG GIÁ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG
(Áp dụng từ 01/01/2013)

STT

GÓI GIÁM SÁT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN GIÁ

1

Giám sát thi công toàn bộ công trình.

Giám sát thời gian đội thi công của chủ đầu tư làm việc để kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ. Nếu phát hiện ra sai sót, sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ nhà để tiến hành giải quyết.

5.900.000 đ/tháng

2

Giám sát thi công thường nhật.

Cán bộ chuyên môn của Làm nhà đẹp sẽ có mặt khoảng 1-2h mỗi ngày để kiểm tra tiến độ thi công, phát hiện và báo cáo các lỗi xảy ra trong quá trình thi công, nhằm đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật, tiến độ và theo bản thiết kế

3.900.000 đ/tháng

3

Giám sát thi công các giai đoạn chính của công trình

Cán bộ chuyên môn của Làm nhà đẹp sẽ có mặt tại công trình vào các giai đoạn chính của quá trình xây dựng như ép cọc thử, kiểm tra áp lực cọc, đan thép, ghép cốp pha móng, các sàn tầng, đố bê tông các sàn tâng… quy định cụ thể về các giai đoạn được ghi rõ trong hợp đồng giám sát

3.200.000 đ/tháng

       
Cán bộ giám sát:Được đào tạo về giám sát, thi công, quản lý vật tư, tận dụng tối đa nguyên vật liệu. Có kinh nghiệm trong các công việc tương tự, được Làm nhà đẹp đào tạo về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên liệu. Được đào tạo kỹ năng cảnh giác và đề phòng những tình huống phức tạp có thể xảy ra.