Nguyễn Huỳnh Anh Thư

Kỹ sư Nguyễn Huỳnh Anh thư là chủ trì dự án và phụ trách phần kết cấu

Bình luận

Bình luận