0 1 2
 •   Diện tích đất :

  72 m2


 •   Diện tích xây dựng :

  60 m2


 •   Tổng DT sàn xây dựng :

  200 m2


 •   Số tầng :

  3


Bình luận

Bình luận

Bình luận