0 1 2 3 4 5 6
 •   Diện tích đất  :

  30 m2


 •   Diện tích xây dựng :

  24 m2


 •   Tổng DT sàn xây dựng :

  136 m2


 •   Số tầng :

  3


Bình luận

Bình luận

Bình luận