0
 •   Diện tích đất :

  100 m2


 •   Diện tích xây dựng :

  75 m2


 •   Tổng DT sàn xây dựng :

  225 m2


 •   Bề rộng nhà :

  5 m2


 •   Số tầng :

  3


Bình luận

Bình luận

Bình luận